We zijn een groep bewoners die actief zijn vanuit de wijken Beverwaard, Lombardijen en IJsselmonde. Wij zijn sinds 2008 actief onder de paraplu van Vereniging Ettaouhid (http://www.ettaouhid.nl/), welbekend in Rotterdam en omstreken, en Scouting Ibn Battuta aan de Olympiaweg 316 (http://ibn-battuta.nl/).
In deelgemeente IJsselmonde zijn we actief met een aantal vaders uit de wijk, ook wel bekend als Buurtvaders GHTH (Groenenhagen Tuinenhoven), die zich actief inzetten voor een goede verstandhouding tussen diverse groepen buurtbewoners. Onder de activiteiten die we hebben ontplooid behoren onder andere, cursussen en workshops op het vlak van opvoeding en burgerparticipatie, buurtpreventie, en het tuinenproject. In samenwerking met Woonbron. Onder leiding van de gebiedscommissie nemen wij ook deel aan het bewonersoverleg. Daarnaast organiseren wij sedert jaren tal van activiteiten voor jong en oud, waarbij we oog hebben voor de balans tussen educatie, gezelligheid, en maatschappelijke betrokkenheid. Te denken valt aan sportieve activiteiten; educatieve bijeenkomsten, sociale activiteiten voor de buurt; scouting en excursies. Verenging Blij biedt Arabische lessen, levensovertuiging en opvoedingslessen aan op elke zaterdag. Ook staan we stil bij religieuze hoogtijdagen als het Suikerfeest en het Offerfeest, maar ook bij de dag van het gezin en nationale herdenkingen. Deze sociale en maatschappelijke activiteiten zijn zeer uiteenlopend van aard, maar worden allemaal georganiseerd vanuit dezelfde visie op persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op balans en harmonie. Vanuit onze geloofsovertuiging proberen wij een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van een sterke, zelfbewuste identiteit. Vanuit een zelfbewust en harmonieus zelfbeeld kan een positief ingestelde en participerende burger ontstaan met meerwaarde voor de samenleving.