Arabische lessen & levensovertuiging & opvoeding? (ALLO)

Veel ouders maken zich zorgen om de opvoeding en ontwikkeling van de identiteit van hun kinderen, om die reden is er veel behoefte aan Arabische lessen en educatie in eigen levensovertuiging. De ouders willen dat hun kinderen voorbeeld burgers worden die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Veel mensen van onze achterban hebben een Marokkaanse achtergrond. Steeds vaker zijn de kinderen uit deze gezinnen in Nederland geboren waardoor er steeds minder Arabisch wordt gesproken thuis. Dit heeft als gevolg dat de kinderen op bezoek bij hun grootouders of familie niet meer op eenvoudige wijze kunnen communiceren. Dit is ook een obstakel wanneer de kinderen op vakantie zijn in het vaderland. Leeftijdsgenoten kunnen daar niet met elkaar communiceren en communicatie met familie is ook lastig, waardoor er niet optimaal van de vakantie wordt genoten.

Waarom een eigen identiteit ontwikkelen?

Uit onderzoek van dr. K. I. van Oudenhoven- van der Zee blijkt dat integratie het beste werkt bij behoud van eigen identiteit. http://www.rug.nl/news/2009/05/opinie09_19. Een identiteit is wat jou uniek maakt, wat jou ‘jou’ maakt. Het is je essentiële karakter. Dit is fundamenteel voor je geluk en je succes. Als je niet weet wie je werkelijk bent, hoe kun je laten hangen van dingen buiten onszelf en ons door anderen laten beïnvloeden. Maar dat is niet je echte identiteit.

Wat doen wij hieraan?11

Verenging Blij heeft sinds 2008 op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid op zich genomen om in driehoek vorm een bijdrage te leveren aan het vormen van wereldburgers in onze maatschappij. Met een driehoek vorm doelen wij op de samenwerking tussen ouders, docenten en het kind. Tijdens de lessen staan de taal Arabisch, levensovertuiging, opvoeding en het overbrengen van waarden en normen centraal. Wij helpen het kind bij het vormen van een eigen identiteit in relatie tot de samenleving waarin een kind komt te staan.

Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan centraal.

Zo werken wij bijvoorbeeld enkel met bekwame en ervaren docenten, gebruiken wij lesmethode dat erkend is door http://www.isesco.org.ma en houden we onze klassen klein (maximaal 15 leerlingen). Dit zodat leerlingen veel persoonlijke aandacht krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op verscheidene vlakken zoals kennis, manieren en persoonlijke ontplooiing. Maar ook om de ontspannen en prettige sfeer te behouden waardoor zowel kinderen als volwassenen het erg naar hun zin hebben bij ons. Onze docenten zijn zeer ervaren en hebben oog voor pedagogiek en didactiek.

Leerstof (lesmethodes)12

Hierbij wordt een bekende boekenserie (De ‘Al-amal’ serie) gebruikt. Deze boeken zijn in Europa geschreven in samenwerking met ISESCO door een team van deskundigen op het gebied van Arabisch onderwijs en pedagogiek. Deze boekenserie is toegespitst op de behoefte van anderstalige kinderen met een islamitische achtergrond. Er worden twee boeken gebruikt: Al-qiraa wa at-tamarin (Lezen en oefenen) en At-tarbiya Al-islamiya (Islamitische Opvoeding). Zie voor meer informatie de website: http://www.granadaeditions.com  http://www.alafaq-distribution.fr/fr/9-collection-arabe-facile

Toetsen

Voor de kinderen zijn er per jaar twee toetsingsmomenten waar zij op voor worden voorbereid. Na het toetsingsmoment worden de uitslagen samen met de ouders besproken om zo de ontwikkeling van de kinderen bij te houden. Voor het einde van het schooljaar krijgt ieder kind een rapport met het eindresultaat voor de onderdelen zoals hieronder beschreven:

13

Groepen indeling

Er zijn drie verschillende groepen, verspreid over drie lokalen.

  • Groep A: At-tahdiri
  • Groep A/B: At-tahdiri
  • Groep B: Al-awwal
  • Groep B/C: Al-awwal
  • Groep C: At-thani
  • Groep C/B: At-thani

Activiteiten

Wij organiseren sociale en maatschappelijke activiteiten om een mooi balans te creëren tussen educatie, gezelligheid, en maatschappelijke betrokkenheid.
Om de kinderen het zo leuk mogelijk te maken, worden naast de lessen interne en externe activiteiten georganiseerd, zoals een sportdag,  leuke uitjes naar tentoonstellingen, het organiseren van straatfeesten, suikerfeest,  offerfeest, dag van het gezin, herdenkingen en scouting activiteiten.

 

Lestijden en Toegankelijkheid

Verenging Blij biedt Arabische lessen, levensovertuiging en opvoedingslessen aan op elke zaterdag te clubhuis Ibn Battuta aan Olympiaweg 361 3079 CH Rotterdam van 13:00 uur t/m 16:00 uur voor kinderen vanaf 5 t/m 14 jaar.

 

Inschrijving

Kinderen kunnen vanaf 5 jaar toegelaten worden.

Kosten

Elk kind betaalt eenmalig 150 euro per schooljaar inclusief boekengeld.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw kind inschrijven? Neem dan contact op met ons via de onderstaande gegevens:

Rotterdam zuid:

Kocatepe Moskee

Afrikaanderplein 40

3072 EC Rotterdam

Tel 06-24360321

Tel 06-34268162

E-mail: info@verenigingblij.nl