Ontwikkelcentrum Blij is een verbindingspunt voor jong en oud. En is er voor alle wijkbewoners en gezinnen die actief willen zijn in hun wijk en/of behoefte hebben aan sociaal contact en persoonlijk ontwikkeling.

 

Ontwikkelcentrum Blij wordt gerund door de leden van de verenging Blij en door de wijkbewoners die hun tijd, talent, kennis en vaardigheden willen inzetten en delen met andere wijkbewoners. Actief zijn of worden, het delen van kennis en kunde, samenwerken en samen zijn, zijn belangrijke woorden voor Ontwikkelcentrum Blij. In het Ontwikkelcentrum Blij gaan we uit van eigen kracht, van “het zelf doen” en persoonlijke groei.

 

Vanuit ons islamitisch geïnspireerde holistisch mensbeeld, zijn wij van mening dat de mens gebaat is bij balans. Een mens in balans, is een mens die in harmonie leeft met zijn omgeving. Wij stimuleren die balans in het dagelijks leven graag door ondersteuning te bieden bij vraagstukken, waarmee men te maken krijgt in het gezin, en in de bredere samenleving. Bij deze visie past een breed aanbod aan activiteiten, die zowel de diversiteit in de samenleving, als de veelzijdigheid van het individu recht doen. Dit is onze drijfveer achter het realiseren van een ontwikkelcentrum gericht op het stimuleren van de zelfontplooiing van alle leden en hun gezinnen op het gebied van levensovertuiging; opvoeding; cultuur; onderwijs; gezondheid; en arbeidsmarkt.

 

In het ontwikkelcentrum bieden we ruimte aan het organiseren van maatschappelijke en recreatieve activiteiten voor alle leeftijden, op het gebied van educatie, multiculturele kunst, cultuur, sport, muziek en entertainment; het houden van educatieve voordrachten en lezingen; het informeren over alle aspecten van het leven; een gebedsruimte voor geestelijke rust; het organiseren van excursies; het stimuleren van de ontwikkeling van vrouwen en jongeren op wijkniveau en hen een podium bieden om hun talenten verder te ontplooien; het tonen van betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de wijk IJsselmonde en omgeving; het in elk opzicht helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid binnen de wijk IJsselmonde en omgeving. Het in dit kader werken aan de sociale cohesie binnen deze wijken door onder andere het stimuleren van de maatschappelijke dialoog tussen de diverse groepen in deze wijken;

 

Door zelf actief te worden en activiteiten te organiseren, verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling en die van anderen, krijg je kracht om te groeien en meer kansen in de maatschappij.

 

Naast de persoonlijke ontwikkeling is de leefbaarheid van de wijk de belangrijkste doelstelling van het Ontwikkelcentrum Blij. Samen doen en samen zijn, samen leven en samen werken; dat is leefbaarheid. In het Ontwikkelcentrum Blij werken we aan de persoonlijke ontwikkeling tot een proactieve burger. In dit kader zal het ontwikkelcentrum openstaan voor zowel leden van de vereniging, als aan overige actieve buurtbewoners en organisaties met gemeenschappelijke doelen.